Voorgenomen wijzigingsbesluiten voor de vier psychologieberoepen door het CSGP vastgesteld

26/11/2020
Afbeelding nieuwsberichten

*Op 17 november 2020 stelde het CSGP twee voorgenomen wijzigingsbesluiten vast voor de Besluiten opleidingseisen psychotherapeut en opleidingseisen gezondheidszorgpsychologen en de Besluiten specialisme klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.*

In 2020 is een werkgroep binnen het College bezig geweest met het herzien van de erkenningen bepalingen met het specifieke doel om de regelgeving meer in lijn te brengen met de berekening van de beschikbaarheidsbijdrage en het duaal leren. Daarnaast ontving het College diverse signalen vanuit de CRT met betrekking tot de bepalingen over de herregistratie zoals opgenomen in de Besluiten specialisme klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Mede naar aanleiding hiervan richtte een aparte werkgroep van het College zich op het moderniseren van de herregistratie bepalingen. Het College is onder meer voornemens om de mogelijkheid tot een registratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden te laten vervallen. Een dergelijke registratie is in strijd met de huidige uitgangspunten van de Wet BIG en het College meent dat het mogen voeren van een titel onvoldoende afweegt tegen het hebben van een registratie die niet in overeenstemming is met de uitgangspunten van de Wet BIG. Dergelijke werkzaamheden kunnen wel meegenomen worden bij een reguliere registratie mits deze gecombineerd worden met voldoende uren patiƫntgebonden werkzaamheden.

De voorgestelde wijzigingen van de werkgroepen zijn verwerkt in de voorgenomen wijzigingsbesluiten.

De besluiten worden voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen.

Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 11 januari 2021.

Voor eventuele vragen over (een van) de besluiten of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl

Klik hier voor het voorgenomen Wijzigingsbesluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut.

Klik hier voor het voorgenomen Wijzigingsbesluit specialisme klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.