Minister stemt in met Besluiten specialisme klinische psychologie en specialisme klinische neuropsychologie

11/1/2021
Afbeelding nieuwsberichten

De minister voor Medische Zorg stemde op 15 december 2020 in met een wijzigingsbesluit voor de Besluiten specialisme klinische psychologie en specialisme klinische neuropsychologie en het Besluit maatregelen COVID-19 van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van 15 september 2020.

Met het wijzigingsbesluit worden een aantal technische correcties doorgevoerd in beide specialisme besluiten en vonden enige aanpassingen plaats in de herregistratiebepalingen. Door de instemming met het Besluit COVID-19 krijgen alle op 1 september 2020 geregistreerde specialisten een half jaar verlenging van hun registratie. In het besluit is de mogelijkheid geboden aan specialisten om op verzoek geen gebruik te maken van deze verlenging.  

De instemming van de minister met de besluiten is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 december 2020. Het wijzigingsbesluit trad in werking op 1 januari 2021. Het Besluit trad op 30 december met terugwerkende kracht in werking per 1 september 2020.

Klik hier voor de besluiten van het CSGP.      
   

Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl