Resultaat AMG

Met inbreng van werkgroepen levert de taskforce een helder advies op waarmee een directe aansluiting tussen de masteropleiding en de Gz-opleiding kan worden gerealiseerd. De taskforce zorgt voor voldoende draagvlak, zodat de implementatie van het advies naar verwachting soepel verloopt. De feitelijke implementatie van het advies is aan het veld.