Visie & Infrastructuur (V&I)

‘Een leven lang leren’, van master tot pensioen, hoe faciliteren we dat? Hoe zorgen we ervoor dat de opleidingen zich voortdurend kunnen aanpassen aan de zorgvraag en veranderende eisen vanuit de beroepsuitoefening? Welke toekomstbestendige opleidingsinfrastructuur is er nodig om kwaliteit en inhoud van de opleidingen voortdurend te laten aansluiten bij veranderende eisen? Dat zijn een paar kernvragen voor de projectgroep V&I.