Resultaat V&I

De projectgroep gaat onder meer verkennen hoe een effectieve en efficiƫnte infrastructuur kan bijdragen aan optimale kwaliteit en flexibele inzet van opgeleiden, hoe je de kwaliteit van opleidingen zichtbaar kunt maken en hoe je breed kunt opleiden met zo nodig behoud van sectorverschillen, zoals in de jeugdzorg. Daarbij is aandacht voor de toekomstige zorgvraag en didactische ontwikkelingen, de verschillende sectoren en doelgroepen waar Gz-psychologen in en voor werken en de koppeling tussen theorie en praktijk.

De projectgroep verwoordt een visie en voorstellen voor een adequate opleidingsinfrastructuur die de kwaliteit van toekomstbestendige psychologische vervolgopleidingen borgt. In de visie en voorstellen is expliciete aandacht voor de opleiding van psychologen die in de jeugdzorg gaan werken of werkzaam zijn.