Updates

Update april 2021 

Werkgroep K&I 
De werkgroep K&I praat met het capaciteitsorgaan over de langetermijnramingen en hoe om te gaan met actuele ontwikkelingen. Ook besprak de werkgroep andere studies, die mogelijk als voorbeeld kunnen dienen, bijvoorbeeld geneeskunde. De Gz-psycholoog en de psychotherapeut zijn de basisberoepen, zoals de basisarts, de tandarts, de apotheker). Vergeleken met onze opleidingen staat de master geneeskunde inclusief coschappen gelijk aan de master psychologie, inclusief de opleiding tot Gz-psycholoog. In hoeverre gaat die vergelijking op, hoe werkt dat met bevoegdheden en wat leert ons dat? 
De werkgroep K&I en twee subwerkgroepen hebben gesproken over het borgen van voldoende professionals en over schaalgrootte en structuur van de opleidingen. Binnenkort stelt de werkgroep uitgangspunten op.

Werkgroep Meetbaarheid 
Via desk research ontwikkelt de werkgroep meetbaarheidscriteria voor de thema’s continuïteit, flexibiliteit, breedte van opleiden en transfer van theorie naar praktijk en terug. De verwachting is dat dit voor de thema’s flexibiliteit en breedte van opleiden het lastigst zal zijn.
TOP gaat een rol vervullen als toehoorder bij de werkgroep omdat zij alleen meedenken over toewijzing van opleidingsplaatsen.

Werkgroep OJ&S
De werkgroep heeft twee opdrachten: 
1. een voorstel ontwikkelen voor hoe de huidige subsidieregeling kan worden vervangen door de aanpak zoals die voor de volwassenen geldt t.a.v. de subsidie van opleidingsplaatsen, en 
2. hoe kan breedheid van de opleiding over de sectoren worden geborgd, in het bijzonder t.a.v. jeugd.
Voor beide onderdelen zijn de knelpunten en eerste denkrichtingen voor oplossingen geformuleerd. 
De projectgroep bespreekt de komende tijd de belangrijkste eisen en knelpunten die de werkgroepen waar mogelijk clusteren en prioriteren. Daarna stelt de projectgroep vast welke punten worden onderbouwd met hulp van de werkgroepen.