Nieuwsbrief
FGzPt Naar website
FGzPt
[onderwerp]
FGzPt
In deze nieuwsbrief Overleg met VWS over vermelden BIG-nummer

Welke thema’s zijn geschikt voor intervisie?

Interview Mariksa den Oudsten: ​“Als opleideling kan ik laten zien wat goed gaat en wat beter kan”​

College harmoniseert regelgeving psychologische beroepen

Organisatiestructuur psychologische BIG-opleidingen

Interview Maie el Boushy: “Om een hoge kwaliteit van opleiding te kunnen bieden heb je goede handvatten nodig”

Hoge opkomst bij eerste invitational conference van Opleidingsraad

Waarom een Opleidingsraad?

Deadlines voor controleren Opleidingsregister

Overleg met VWS over vermelden BIG-nummer

In maart ontstond onrust onder specialisten over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. De beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie gaan op korte termijn met VWS in overleg.


Lees verder

Welke thema’s zijn geschikt voor intervisie?

Sinds 1 januari is een nieuw formulier intervisie van kracht om intervisie aan te tonen. Op dit formulier vraagt de CRT aan specialisten om de thema’s te beschrijven waarop tijdens de intervisie is gereflecteerd. Welke thema’s zijn geschikt voor intervisie? Een aantal voorbeelden. 


Lees verder

Interview Mariksa den Oudsten: ​“Als opleideling kan ik laten zien wat goed gaat en wat beter kan”​

“Een gezamenlijke visie op opleiden voor de toekomst, daar wil ik over meedenken!”, zegt Mariska den Oudsten, Gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en het jongste lid van de Landelijke Opleidingsraad. “Als opleideling kan ik ervaringen meenemen uit de praktijk en laten zien wat goed gaat en wat we verder kunnen verbeteren.”


Lees verder

College harmoniseert regelgeving psychologische beroepen

Gelijktrekken en waar nodig verschil houden. Dat was de insteek van het College bij het harmoniseren van de regelgeving voor de vier psychologieberoepen. Inmiddels hebben betrokken partijen in een adviesronde gereageerd op de voorgenomen besluiten van het College.  Het CSGP gaat de binnengekomen adviezen bespreken in de commissies die destijds de wijzigingen in de regelgeving hebben voorgesteld.


Lees verder

Organisatiestructuur psychologische BIG-opleidingen

De afgelopen jaren is de governance van de psychologische vervolgopleidingen gewijzigd. Wie doet wat  en hoe verhouden de verschillende actoren zich tot elkaar?  De FGzPt biedt helderheid met het organisatieschema van  de psychologische opleidingen.


Lees verder

Interview Maie el Boushy: “Om een hoge kwaliteit van opleiding te kunnen bieden heb je goede handvatten nodig”

De harmonisatie van de regelgeving voor de vier psychologieberoepen was de afgelopen tijd één van de speerpunten van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP). Een hele belangrijke, vindt vicevoorzitter Maie el Boushy. “Heldere regelgeving komt de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede. En daartoe zijn wij tenslotte op aarde.”


Lees verder

Hoge opkomst bij eerste invitational conference van Opleidingsraad

Op 1 februari hield de Landelijke Opleidingsraad een eerste invational conference. Ruim tachtig vertegenwoordigers van partijen die betrokken zijn bij de psychologische BIG-opleidingen brainstormden over de toekomst van de opleidingen. Ook een betere aansluiting tussen masters en Gz-opleidingen was onderwerp van gesprek.


Lees verder

Waarom een Opleidingsraad?

Wat is en doet de Opleidingsraad en wie zitten erin? Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de Opleidingsraad. 


Lees verder

Deadlines voor controleren Opleidingsregister

De gegevens in het Opleidingsregister zijn bepalend voor de opleidingssubsidies en de verdeling van de opleidingsplaatsen. Op de website van de FGzPt staan de deadlines voor het controleren van deze gegevens. Verzoek van de CRT aan alle praktijkopleidingsinstellingen: controleer de gegevens in het Opleidingsregister vóór het verstrijken van de deadlines.


Lees verder
FGzPt
Bezoekadres
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

T: 085-3035300

Postadres
Postbus 2713
3500 GS Utecht

E: info@fgzpt.nl

LinkedIn

Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Klik hier