FGzPt Naar website
FGzPt
[onderwerp]
FGzPt
In deze nieuwsbrief Antwoord op vragen over Beschikbaarheidbijdrage

Interview Anneloes van Baar: ​“Model van directe aansluiting kan einde maken aan jarenlang wachten op Gz-opleidingsplaats”

Nieuwe Besluiten CSGP: belangrijkste wijzigingen

Herziening Beleidsregel Herregistratie

Afscheid CRT-leden

Antwoord op vragen over Beschikbaarheidbijdrage

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Beschikbaarheidbijdrage Vervolgopleidingen GGZ van de NZa omhoog. Dat is goed nieuws: het is een eerste stap in de richting van een kostendekkende vergoeding voor de opleidingen. Wel is het van belang dat de Beschikbaarheidbijdrage wordt aangewend zoals die is bedoeld. De FGzPt heeft hierover veel vragen ontvangen en beantwoordt de meest voorkomende.


Lees verder

“Model van directe aansluiting kan einde maken aan jarenlang wachten op Gz-opleidingsplaats”

Voer eerder in de opleidingsketen een extra selectie in. En laat dan meteen een passend aantal masterstudenten doorstromen in de Gz-opleiding. Deze uitwerking van het ‘model van logistieke aansluiting’ (MLA) is één van de maatregelen die de Opleidingsraad aan het veld adviseert om de aansluiting te verbeteren tussen de psychologische en pedagogische masters en de Gz-opleiding. De conclusies zijn begin november naar het ministerie van VWS gestuurd. Lees het interview met Anneloes van Baar, lid Opleidingsraad.


Lees verder

Nieuwe Besluiten CSGP: belangrijkste wijzigingen

Bijna 400 adviezen kreeg het College vanuit het veld naar aanleiding van haar voorgenomen Besluiten.  Om ze zorgvuldig te kunnen beoordelen, heeft het CSGP alle binnengekomen adviezen in twee commissies besproken. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog? Het CGSP licht de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Besluiten toe:


Lees verder

Herziening Beleidsregel Herregistratie

De CRT gaat de Beleidsregel Herregistratie herzien. De nieuwe beleidsregel wordt geactualiseerd en verduidelijkt. 

De huidige beleidsregel is opgesteld in 2008. In de afgelopen jaren zijn er enkele kleine wijzigingen aangebracht in de beleidsregel van de CRT. Nu vindt er een grotere herziening plaats, door de overgang naar een nieuw systeem voor herregistratie en door de harmonisatie met de Besluiten van het CSGP.

Begin 2021
Adjunct-secretaris Audrey Henninger van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT): “We gaan gedetailleerd kijken of de beleidsregel nog aansluit op de regelgeving van het College, of de regel helder verwoord is en of wat er staat nog actueel is.” Streven is om de herziene beleidsregel begin 2021 in te voeren.


Huidige Beleidsregel Herregistratie

Afscheid CRT-leden

CRT-leden Arie Korving en Fons van Waterschoot nemen afscheid van de CRT. Beide leden hebben sinds 2016 een belangrijke bijdrage geleverd aan de activiteiten van de CRT. De CRT dankt hen voor hun inspanningen.

De beroepsverenigingen NIP, NVO, NVGZP en NVP zijn verzocht voordrachten te doen voor nieuwe leden.

FGzPt
Bezoekadres
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

T: 085-3035300

Postadres
Postbus 2713
3500 GS Utecht

E: info@fgzpt.nl

LinkedIn

Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Klik hier