FGzPt Naar website
FGzPt
[onderwerp]
FGzPt
In deze nieuwsbrief Wijziging Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Aanpassing algemene voorwaarden Opleidingsregister

College stelt voorgenomen wijzigingsbesluiten voor de vier psychologische beroepen vast

Vóór 1 april gegevens controleren in Opleidingsregister

“Iedereen probeert het zo goed mogelijk voor opleidelingen te regelen” - Interview met Mariska den Oudsten

Update Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV)

APV verzamelt best practices uit het land

Wijziging Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

De minister van VWS heeft ingestemd met de wijziging van de RGP. Door de wijziging geldt voortaan onder meer een uniforme erkenningstermijn van vijf jaar voor opleidingsinstellingen, hoofdopleiders en praktijkopleidingsinstellingen. Een andere wijziging voorziet in de doorhaling of schorsing van de registratie van specialisten waarvan de registratie als psychotherapeut is geschorst of doorgehaald.


Meer over de wijzigingen

Aanpassing algemene voorwaarden Opleidingsregister

De algemene voorwaarden in het Opleidingsregister zijn op twee punten gewijzigd. De eerste aanpassing betreft de koppeling van een opleideling aan de beschikte of toegekende opleidingsplaats. Bij de tweede aanpassing gaat het om vastgestelde slotdata voor wijziging van gegevens over de opleidingsplaatsen.


Gewijzigde algemene voorwaarden

College stelt voorgenomen wijzigingsbesluiten voor de vier psychologische beroepen vast

Op 16 februari heeft het CSGP twee voorgenomen
wijzigingsbesluiten vastgesteld voor de Besluiten opleidingseisen psychotherapeut en opleidingseisen gezondheidszorgpsychologen en de Besluiten specialisme klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De voorgenomen wijzigingsbesluiten zijn voor advies voorgelegd aan een aantal betrokken partijen.


Voorgenomen wijzigingsbesluiten

Vóór 1 april gegevens controleren in Opleidingsregister

Praktijkopleidingsinstellingen hebben tot 1 april a.s. de tijd om de gegevens in het Opleidingsregister te controleren. Deze gegevens verstrekt de CRT aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die daarmee het subsidiejaar 2020 gaat vaststellen. De gegevens gaan ook naar de Stichting TOP-opleidingsplaatsen, die de instroomsubsidieplaatsen van 2022 toewijst op basis van het Historisch Opleidingsvolume (HOV). Praktijkopleidingsinstellingen die in aanmerking willen komen voor de  instroomsubsidieplaatsen van 2022 moeten vóór 1 april a.s. erkend zijn door de CRT. Uiterlijk 15 maart a.s. dienen de erkenningsaanvragen te zijn ingediend via het POI register (register voor erkende praktijkopleidingsinstellingen). 

“Iedereen probeert het zo goed mogelijk voor opleidelingen te regelen”

Mariska den Oudsten was twee jaar lid van de Opleidingsraad namens de Kamer Opleidelingen. Ze is klaar met haar opleiding en werkt inmiddels als klinisch psycholoog en manager behandelzaken bij het centrum bipolaire stoornissen en het centrum persoonlijkheidsstoornissen van GGZ Breburg. Een korte terugblik op haar tijd bij de Opleidingsraad. 


Lees het hele interview

Update Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV)

Afgelopen zomer ging het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) van start met subsidie van VWS. Doel: opleidingen die flexibel inspelen op de behoefte van de maatschappij en behandelmogelijkheden, gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen en daarmee bijdragen aan voldoende en kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels is een groot aantal deskundigen uit het psychologisch veld aan de slag in de Taskforce Aansluiting Master –Gz, de projectgroep Visie & infrastructuur en de projectgroep Didactische Ontwikkelingen & Instrumenten.

Lees meer over APV:

APV verzamelt best practices uit het land

Hoe breng je kennis goed over? Welke didactische werkvormen zijn heel effectief en welke minder? De projectgroep Didactische ontwikkeling & Instrumenten van Programma APV verzamelt best practices uit het land. Projectgroepvoorzitter Valerie Hoogendoorn: “Er is al veel goeds. Belangrijk aandachtspunt in onze projectgroep is breed opleiden: psychologen moeten bij uiteenlopende instellingen op verschillende afdelingen kunnen werken. Dat klinkt logisch, maar het betekent nogal wat.


Alle docenten en opleiders scholen: daar zit de grote uitdaging
FGzPt
Bezoekadres
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

T: 085-3035300

Postadres
Postbus 2713
3500 GS Utecht

E: info@fgzpt.nl

LinkedIn

Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Klik hier