Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Accreditatiecommissie

Aanbieders van bij- en nascholing kunnen voor hun onderwijsaanbod accreditatie aanvragen voor de herregistratie van specialisten. Specialisten kunnen ook accreditatie aanvragen voor gevolgde bij- en nascholing. De Accreditatiecommissie Herregistratie oordeelt over de aanvraag.


Wij stellen het op prijs dat er in verband met de huidige situatie betreffende de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) moeite wordt gedaan om te zorgen dat, met behoud van kwaliteit, de deelnemers toch de bij- en nascholingen kunnen volgen.

De accreditatiecommissie heeft besloten om accreditatietermijnen met uitvoeringsgegevens in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 automatisch te verlengen met 6 maanden.

Tevens zal de accreditatiecommissie coulant omgaan met wijzigingen in de uitvoering van geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten, zoals het online aanbieden van de activiteit of het verplaatsen van de uitvoering naar een latere datum dan de automatische verlenging. U wordt wel verzocht om de accreditatiecommissie over dergelijke wijzigingen te informeren via: accreditatiecommissie@fgzpt.nl