Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Accreditatiecommissie

Aanbieders van bij- en nascholing kunnen voor hun onderwijsaanbod accreditatie aanvragen voor de herregistratie van specialisten. Specialisten kunnen ook accreditatie aanvragen voor gevolgde bij- en nascholing. De Accreditatiecommissie Herregistratie oordeelt over de aanvraag.


Wij stellen het op prijs dat er in verband met de huidige situatie betreffende de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) moeite wordt gedaan om te zorgen dat, met behoud van kwaliteit, de deelnemers toch de bij- en nascholingen kunnen volgen. Dit kan bijvoorbeeld doordat de bij- en nascholing online wordt gegeven of wordt verplaatst naar een andere datum. De FGzPt gaat hier flexibel mee om. Graag ontvangen wij hiervan een bericht. accreditatiecommissie@fgzpt.nl