Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Accreditatiecommissie

Aanbieders van bij- en nascholing kunnen voor hun onderwijsaanbod accreditatie aanvragen voor de herregistratie van specialisten. Specialisten kunnen ook accreditatie aanvragen voor gevolgde bij- en nascholing. De Accreditatiecommissie Herregistratie oordeelt over de aanvraag.