Opleidelingen

Vanaf 1 juli 2014 dient elke nieuwe persoon in opleiding zich zelf in te schrijven in het opleidingsregister. Klik hier om u aan te melden en volg de instructies van het stappenplan. In de Handleiding Opleidelingen Opleidingsregister  staat welke verdere stappen u moet nemen om uw inschrijving compleet te maken en actueel te houden. 

Bestaande gebruikers krijgen toegang met hun gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam voor het Opleidingsregister als opleideling begint met 'psy-' gevolgd door een zescijferig nummer. Als u uw inloggegevens vergeten bent, dan kunt u deze gegevens opvragen via 'Inloggegevens opvragen'.

Kosten
De kosten voor inschrijving zijn €125 (exclusief btw) voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en €175 (exclusief btw) voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut. Dit bedrag hoeft voor elke opleiding slechts eenmaal te worden betaald.

Handleidingen en overige informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingsregister

Handleiding opleidingsregister voor opleidelingen

FAQ Opleidingsregister voor opleidelingen

Stappenplan inschrijven in het opleidingsregister

Besluiten van het College (o.a. regelgeving opleidingen)

Bekijk de instructiefilm

De instructiefilm geeft uitleg over het belang van de vastlegging van de opleidingsgegevens van deelnemers aan de opleidingen en de wijze waarop een wijziging van een opleidingsschema in het opleidingsregister wordt geregistreerd.