Raadplegen BIG-registers CIBG

Het CIBG houdt de BIG-registers van alle basisberoepen in de individuele gezondheidszorg. Dit zijn onder meer de gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. In de registers van het CIBG wordt aantekening gemaakt van eventuele specialistische registraties, zoals de klinisch psycholoog of de klinisch neuropsycholoog.

Raadpleeg het BIG-register