Raadplegen POI-register CRT

De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) houdt het register voor erkende praktijkopleidingsinstellingen. In het register staat geregistreerd welke praktijkinstellingen erkend zijn voor een bepaalde p-opleiding, wat de eventuele voorwaarden gebonden aan de erkenning zijn en met welke andere instellingen zij samenwerken. Het register van de CRT is openbaar en voor iedereen te raadplegen. Raadpleging kan via de website of via het opleidingsregister.

Zoeken via de website
Klik hier om naar het POI-register te gaan. U komt dan in een zoekvenster

Als u een praktijkopleidingsinstelling niet kunt vinden, zijn hiervoor verschillende oorzaken  mogelijk. Zo kan het zijn dat:

  • de erkenning van de praktijkinstelling is ingetrokken omdat de instelling niet meer voldoet aan de erkenningseisen zoals opgenomen in de Besluiten van het College;
  • de erkenning door tijdsverloop automatisch is ingetrokken;
  • de CRT voor de betreffende praktijkinstelling (nog) geen formele erkenning heeft afgegeven.

Zoeken via het opleidingsregister
Op maandag en donderdag kunt u telefonisch contact opnemen met het opleidingsregister  (085 30 35 302) van 9.30 tot 13.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar opleidingsregister@fgzpt.nl met de vermelding van: naam praktijkopleidingsinstelling, opleiding (gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog) en plaatsnaam van de instelling.