Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

College

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) stelt regels voor de opleidingen en de erkenning van (praktijk)opleidingsinstellingen en opleiders in de basisberoepen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut en de specialismen van de Gezondheidszorgpsycholoog. Voor de specialismen stelt het de regels voor de (her)registratie en herintreding.

Inzake de basisberoepen adviseert het CSGP de Minister van VWS over de desbetreffende AMvB's.


Het CSGP kunt u bereiken via de secretaris op college@fgzpt.nl