Herregistratieprocedure

Om in Nederland te mogen werken als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog moet u ingeschreven staan in een van de specialistenregisters van de CRT. Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal 5 jaar. Als de registratieperiode afloopt, kunt u zich herregistreren. Voor herregistratie moet u aantonen dat u in de voorgaande registratieperiode van 5 jaar aan de herregistratie-eisen voldeed. 

Doel herregistratie
Het doel van de herregistratie is:

  • waarborgen dat elke specialist die de specialistentitel draagt, aantoonbaar beschikt over voldoende deskundigheid in het vakgebied; 
  • het bevorderen van de kwaliteit van de zorg, voor zover deze wordt beïnvloed door de deskundigheid en het functioneren van de specialist;
  • de patiënt te beschermen tegen ondeskundige hulpverlening. 

Proces en doorlooptijd herregistratie
Zes maanden voordat uw registratie afloopt, ontvangt u via de post een bericht dat u uw herregistratie kunt aanvragen. Hieraan wordt u ook herinnerd drie maanden en één maand voor afloop van uw registratie via uw persoonlijke herregistratiedossier in PE-online. Uw herregistratieverzoek kunt u digitaal via PE-online indienen. Voor de behandeling van uw verzoek betaalt u een kostendekkend tarief. Na ontvangst van uw volledige verzoek en de betaling neemt de CRT binnen acht weken een besluit over uw herregistratie. 

U kunt niet vervroegd herregistreren. Als de CRT een positief besluit neemt op uw herregistratieverzoek loopt de nieuwe registratietermijn aansluitend aan uw aflopende registratietermijn, ongeacht of u uw verzoek eerder heeft ingediend. 

Als u niet (volledig) voldoet aan de herregistratie-eisen kan de CRT besluiten om uw aanvraag af te wijzen of om uw registratie voorwaardelijk te verlengen.

Kosten herregistratie
De behandeling van een verzoek tot herregistratie kost € 610,64 inclusief 21% BTW (€ 504,66 exclusief BTW) voor het reguliere tarief. Het kortingstarief voor herregistratie is €488,51 inclusief 21% BTW (€403,73 exclusief BTW). Het kortingstarief geldt alleen voor aanvragers die een lidmaatschap hebben bij het NIP, de NVO en/of de NVP. 

Hoe staat u ervoor?
Het is mogelijk om tussentijds te bekijken in hoeverre u al heeft voldaan aan de eisen voor herregistratie. Log hiervoor in in uw persoonlijke herregistratiedossier in PE-online. Om uw werkervaring en deskundigheidsbevordering aan te tonen dient u de bewijsformulieren van de CRT te gebruiken. Gebruik de handleiding om stap voor stap te lezen hoe u de bewijsformulieren digitaal kunt indienen. 

Duur herregistratie
Als u volledig aan de herregistratie-eisen voldoet, dan wordt uw registratie verlengd met de maximale duur van 5 jaar. Als u niet volledig voldoet aan de herregistratie-eisen maar wel voldoet aan de voorwaarden voor voorwaardelijke herregistratie (coulanceregeling), dan besluit de CRT tot voorwaardelijke herregistratie van 5 jaar, mits u binnen 1 jaar kunt voldoen aan de voorwaarden. Lees hier meer over de coulanceregeling

Als u herregistratieverzoek afgewezen wordt
Als u niet (volledig) voldoet aan de herregistratie-eisen, kan de CRT uw aanvraag afwijzen of uw inschrijving voorwaardelijk verlengen. Als de CRT dit overweegt, maakt zij dit voornemen aan u bekend. Bent u het niet met het voornemen eens, dan kunt u binnen twee weken schriftelijk een zienswijze indienen bij de CRT. U kunt dan ook aanvullende informatie indienen. Nadat de CRT uw zienswijze in behandeling heeft genomen, neemt zij een definitief besluit.

Beëindiging registratie
Uw registratie als specialist vervalt als u:

  • geen aanvraag tot herregistratie indient; 
  • niet op tijd een aanvraag tot herregistratie indient; 
  • niet voldoet aan de herregistratie-eisen. 

Na beëindiging van uw registratie bent u niet langer bevoegd om de wettelijk beschermde titel als specialist (klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog) te gebruiken. Deze titel mag u alleen gebruiken als u daaraan de woorden ‘niet-praktiserend’ (voluit geschreven) toevoegt.

Herregistratie BIG-register
Staat u als specialist ingeschreven in het register van de CRT en is uw aanvraag voor herregistratie toegewezen? Dan hoeft u geen herregistratie meer aan te vragen bij het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog. Uw herregistratie wordt automatisch door het BIG-register overgenomen. 

Let op: als u in het BIG-register geregistreerd bent als psychotherapeut, dient u wel uw herregistratie als psychotherapeut aan te vragen bij het BIG-register. Dit is omdat psychotherapeut geen basisberoep is van de specialismen.

Als u als specialist wordt uitgeschreven in het register van de CRT, dient u wel herregistratie aan te vragen als gezondheidszorgpsycholoog bij het BIG-register. Het BIG-register bericht u hier in beginsel over. 

Meer informatie over de herregistratie