Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Raadplegen BIG-registers CRT

De CRT houdt de specialistenregisters klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De registers van de CRT zijn openbaar en voor iedereen te raadplegen. Raadpleging kan alleen telefonisch.


Wilt u weten of een bepaalde persoon staat ingeschreven in het specialistenregister? Dan kunt u elke dinsdag en donderdag tussen 10:00 uur en 13:00 uur contact opnemen met het Bureau van de FGzPt (tel. 085-3035301). U kunt ook een e-mail sturen naar info@fgzpt.nl.


Daarnaast kunt u te allen tijde de digitale BIG-registers van het CIBG raadplegen. Deze registers vermelden de basisberoepen, eventuele specialismen en mogelijke beperkingen.