Raadplegen BIG-registers CRT

De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) houdt de specialistenregisters klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De registers van de CRT zijn openbaar en voor iedereen te raadplegen.

Raadpleging kan via de website of de afdeling (her)registratie.

Zoeken via de website
Klik hier om naar de specialistenregisters te gaan. U komt dan in een zoekvenster.

Als u een specialist niet kunt vinden, zijn hiervoor verschillende oorzaken mogelijk. Zo kan het zijn dat de registratie is doorgehaald omdat:

  • de specialist niet heeft voldaan aan de eisen van herregistratie;
  • de specialist zijn registratie heeft laten verlopen.

Zoeken via afdeling (her)registratie
Op dinsdag kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling (her)registratie
(085 30 35 301) van 9.30 tot 13.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar registratie@fgzpt.nl met de vermelding van: naam specialist, initialen of het BIG-nummer.