Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Raadplegen BIG-registers CRT

De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) houdt de specialistenregisters klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De registers van de CRT zijn openbaar en voor iedereen te raadplegen.

Raadpleging kan via de website of via de helpdesk.


Zoeken via de website

Klik hier om naar de specialistenregisters te gaan. U komt dan in een zoekvenster.

Als u een specialist niet kunt vinden, zijn hiervoor verschillende oorzaken mogelijk. Zo kan het zijn dat de registratie is doorgehaald omdat:

  • de specialist niet heeft voldaan aan de eisen van herregistratie;
  • de specialist zijn registratie heeft laten verlopen.


Zoeken via de helpdesk 
Op maandag en donderdag kunt u telefonisch contact opnemen met de helpdesk FGzPt (085-3035301) van 9.30 tot 13.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar registratie@fgzpt.nl met de vermelding van: naam specialist, initialen of het BIG-nummer.