Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Praktijkopleidingsinstellingen

Het Opleidingsregister registreert en levert relevante informatie voor de toekenning van subsidies, de zogenoemde beschikbaarheidsbijdragen, aan praktijkopleidingsinstellingen.


In het spel van subsidietoekenning zijn drie spelers actief:

  • de stichting Toewijzend Orgaan opleidingsPlaatsen (TOP) die sinds februari 2015 bestaat. De stichting doet elk jaar een voorstel aan de Minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de verdeling van de beschikbaarheidsbijdragen onder de praktijkopleidinginstellingen. Dit gebeurt in het toewijzingsprotocol. De stichting TOP doet dit voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ. Meer informatie over het werk van de stichting TOP is te vinden op de website (www.top-opleidingsplaatsen.nl);
  • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die in opdracht van de Minister van VWS de beschikbaarheidsbijdragen betaalt aan de praktijkopleidinginstellingen. De Minister van VWS stelt de hoogte vast van de bijdrage, op basis van het toewijzingsprotocol van de stichting TOP. Meer informatie over dit traject is te vinden op de website van de NZa onder het dossier (Medische) Vervolgopleidingen (www.nza.nl);
  • de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt. In het Opleidingsregister wordt bijgehouden hoeveel uren iemand de opleiding daadwerkelijk heeft gevolgd. Dit staat uitgedrukt in fte's. De CRT verstrekt deze informatie aan de stichting TOP, die de gegevens weer gebruikt voor haar toewijzingsprotocol. De FGzPt en de stichting TOP hebben over de uitwisseling van gegevens een overeenkomst gesloten. De CRT verstrekt ook aan de NZa gegevens uit het Opleidingsregister.

Meer informatie

Bekijk de instructiefilm

De instructiefilm geeft uitleg over het belang van de vastlegging van de opleidingsgegevens van deelnemers aan de opleidingen en de wijze waarop een wijziging van een opleidingsschema in het opleidingsregister wordt geregistreerd.