Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie

Heeft u uw opleiding tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog in het buitenland gevolgd? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie.


Aanvraag

Welke situatie is op u van toepassing?


 • U bent al bij het CIBG geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en wilt worden ingeschreven als specialist (klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog):
  • U dient uw erkenningsaanvraag in bij de CRT.
  • Stuur een e-mail met uw aanvraag naar: registratie@fgzpt.nl.
  • Een van onze medewerkers neemt contact met u op over de behandeling van uw aanvraag.
 • U bent bij nog niet bij het CIBG geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en wilt worden ingeschreven als specialist:
  • U dient een gecombineerde aanvraag in bij het CIBG waarin u verzoekt om inschrijving in het register van gezondheidszorgpsychologen en in een van de specialistenregisters.
  • Na ontvangst van uw aanvraag neemt het CIBG contact met u op.
  • Eerst besluit het CIBG op uw verzoek om de basisregistratie.
  • Daarna neemt de CRT een besluit over de specialistische registratie.
  • Wilt u meer weten over een gecombineerde aanvraag? Neem dan contact op met de CRT via registratie@fgzpt.nl.


Toetsing

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de CRT. De CRT toetst de aanvraag aan de hand van het Besluit Buitenslands Gediplomeerden en de Nederlandse en Europese regelgeving. Tegen een afwijzende beslissing van de CRT kunt u bezwaar maken.


Kosten

Voor de behandeling van uw verzoek betaalt u een bedrag van €356,95 inclusief 21% BTW (€295,- exclusief BTW). Wijst de CRT uw aanvraag af, dan wordt dit bedrag niet gerestitueerd. De kosten voor de behandeling van uw aanvraag door het CIBG kunt u opvragen via info@cibg.nl