English

 

Erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie

Heeft u uw opleiding tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog in het buitenland gevolgd? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie en registratie in het register voor een van de specialismen als u ook de titel 'klinisch psycholoog' of 'klinisch neuropsycholoog' binnen Nederland wilt gebruiken. 

Specialismen in Nederland
De specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn beschermde titels. De vierjarige Nederlandse opleidingen die leiden tot inschrijving in het specialistenregister van de CRT kan men volgen als men reeds een BIG-registratie heeft als gezondheidszorgpsycholoog (basisberoep). In de opleiding tot specialist liggen competenties met betrekking tot complexe diagnostiek en behandeling centraal, als ook wetenschappelijk onderzoek, management en zorginnovatie.

Erkenning
Erkenning houdt in dat uw opleidingstitel, ook wel diploma genoemd, die u buiten Nederland heeft behaald wordt erkend als gelijkwaardig aan de een van in Nederland opgeleide specialist. U bent hiermee nog niet bevoegd om de titel 'klinisch psycholoog' of 'klinisch neuropsycholoog' te gebruiken. Daarvoor moet u eerst ingeschreven staan in een van de specialistenregisters van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT). 

Registratie
Voor inschrijving in een van de specialistenregisters van de CRT gelden eisen. De belangrijkste zijn:

 • Uw opleidingstitel is erkend door de CRT; 
 • U moet uw werkzaamheden en deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten opgeven;
 • Uw Nederlandse taalvaardigheid is op niveau; 
 • U beschikt over een (ongeclausuleerde) registratie als gezondheidszorgpsycholoog.

Bij de CRT kunt u in één aanvraag verzoeken om erkenning van uw beroepskwalificaties als registratie in het specialistenregister.

Aanvraag
Welke situatie is op u van toepassing?

 1. U bent al bij het CIBG ongeclausuleerd geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en u wilt worden ingeschreven als specialist (klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog)
  • U dient uw erkenningsaanvraag in bij de CRT. Stuur een e-mail met een ingevuld aanvraagformulier en gevraagde documenten naar: registratie@fgzpt.nl.
  • Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een factuur van de FGzPt. Nadat deze factuur is voldaan zal de CRT uw aanvraag in behandeling nemen.
  • Wilt u meer weten over de aanvraag bij de FGzPt? Neem dan contact op met de CRT via registratie@fgzpt.nl.

 2. U bent nog niet bij het CIBG geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en u wilt worden ingeschreven als specialist: 
  • U dient een gecombineerde aanvraag in bij het CIBG waarin u verzoekt om inschrijving in het register van gezondheidszorgpsychologen en in een van de specialistenregisters.
  • Na ontvangst van uw aanvraag neemt het CIBG contact met u op.
  • Eerst besluit het CIBG over uw verzoek om de basisregistratie.
  • Daarna neemt de CRT een besluit over de specialistische registratie.
  • Wilt u meer weten over de gecombineerde aanvraag? Neem dan contact op met de CRT via registratie@fgzpt.nl.

Toetsing
Uw aanvraag wordt beoordeeld door de CRT. De CRT toetst de aanvraag aan de hand van het Besluit Buitenslands Gediplomeerden en de Nederlandse en Europese regelgeving. Tegen een afwijzende beslissing  van de CRT kunt u bezwaar maken.

Kosten
Voor de behandeling van uw verzoek betaalt u een regulier bedrag van €429,56 inclusief 21% BTW (€355,01 exclusief BTW) voor het reguliere tarief. Het kortingstarief voor registratie is €343,65 (€284,01 exclusief BTW). Het kortingstarief geldt alleen voor aanvragers die een lidmaatschap hebben bij het NIP, de NVO en/of de NVP. 

Dit bedrag is inclusief eventuele inschrijving in het specialismeregister. Wijst de CRT uw aanvraag af, dan wordt dit bedrag niet gerestitueerd. De kosten voor de behandeling van uw aanvraag door het CIBG kunt u opvragen via info@cibg.nl

Tijdelijke en incidentele dienstverrichting
Als u zich niet wilt vestigen in Nederland en tijdelijk en incidenteel wilt praktiseren, dan dient u zich voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij ons een aanvraag als dienstverrichter indienen. 

Informatie over de erkenning en registratie als specialist met een buitenslands diploma / Information about recognition and registration as a specialist with a foreign diploma

Archief

Brochure: Information about psychologist in health care in The Netherlands

Archief

Aanvraagformulier buitenslands gediplomeerde gezondheidszorg-psycholoogspecialist

Archief

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten

Archief
Your Europe 125918