Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Herintreden

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen van wie de registratie is doorgehaald, kunnen aan de RSG om herintreding verzoeken. De eisen voor herintreding staan in het Besluit herintreding. Samengevat komen deze erop neer dat u moet voldoen aan de eisen van herregistratie, alleen over een langere periode. Als u niet aan deze eisen voldoet, moet u een individueel scholingsprogramma volgen.


Procedure

Na ontvangst van uw verzoek om herintreding wordt uw digitale dossier voor u opengesteld. U kunt uw verzoek telefonisch doen, per brief of per e-mail.

Na openstelling kunt u in uw digitale dossier lezen hoeveel uren werkervaring en deskundigheidsbevordering nodig zijn om te kunnen herintreden. De procedure is als volgt:

  • u vult de benodigde uren werkervaring en deskundigheidsbevordering in in uw dossier;
  • heeft u alles ingevuld, print dan het aanvraagformulier uit;
  • onderteken het aanvraagformulier en stuur het met de benodigde formulieren en bewijsstukken per post naar de CRT. Het adres staat op het aanvraagformulier;
  • na ontvangst van uw betaling neemt de CRT uw verzoek in behandeling.

De CRT neemt binnen een redelijke termijn een beslissing op uw verzoek. Tegen een afwijzende beslissing kunt u bezwaar maken. Na uw herintreding wordt u opnieuw geregistreerd voor een periode van vijf jaar. Gedurende deze periode gelden de reguliere herregistratie-eisen.


Kosten

De kosten voor herintreding bedragen €508,20 incl. 21% BTW (€420,00 excl. BTW).