Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Herintreden

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen van wie de registratie is doorgehaald, kunnen aan de RSG om herintreding verzoeken. De eisen voor herintreding staan in het Besluit herintreding. Samengevat komen deze erop neer dat u moet voldoen aan de eisen van herregistratie, alleen over een langere periode. Als u niet aan deze eisen voldoet, moet u een individueel scholingsprogramma volgen.


Procedure

Na ontvangst van uw verzoek om herintreding wordt uw digitale dossier voor u opengesteld. U kunt uw verzoek telefonisch doen, per brief of per e-mail.

Na openstelling kunt u in uw digitale dossier lezen hoeveel uren werkervaring en deskundigheidsbevordering nodig zijn om te kunnen herintreden.