Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Commissie Registratie en Toezicht

De Commissie Registratie en Toezicht (CRT) heeft twee groepen van taken. De eerste groep ligt op het terrein van de registers van specialisten-gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG). De tweede groep betreft het toezicht op de vier psychologische beroepen van de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Tot slot is de CRT verantwoordelijk voor het opleidingsregister.


Registratie
Voor de specialismen houdt de CRT de specialistenregisters. Op dit moment zijn dit de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. De CRT besluit over de inschrijving, herregistratie en herintreding van specialisten maar ook over de doorhaling van een registratie.


Toezicht
Wat betreft het toezicht adviseert de CRT de Minister van VWS over de erkenning van de opleidingsinstellingen voor de basisberoepen en erkent de CRT de opleidingsinstellingen voor de specialismen. Daarnaast besluit de CRT over de erkenning van de hoofdopleiders en de praktijkopleidingsinstellingen voor alle vier de opleidingen.


Opleidingsregister
In het opleidingsregister staan alle gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen die in opleiding zijn.