Opleidingsraad

De Opleidingsraad (Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen) is een gezelschap van gedreven mensen uit de opleidingswereld, veelal zelf opleider. Samen met collega’s in het veld streven ze naar kwalitatief hoogwaardige psychologische opleidingen die aansluiten bij de vraag van de maatschappij, nu en straks.

Waarom zijn veranderingen in de opleiding nodig? 
Lees de missie & visie van de Opleidingsraad

Wat doet de Opleidingsraad?
De Opleidingsraad geeft advies aan het College, de beroepsverenigingen en anderen. Die adviezen gaan over inhoudelijke vernieuwingen, regelgeving voor de opleiding, de structuur van de opleiding en andere vraagstukken die spelen binnen de psychologische BIG-opleidingen.

Programma APV
Een deel van die adviezen komt voort uit het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). De Opleidingsraad is opdrachtgever van dit programma, dat wordt uitgevoerd door een programmateam met een brede vertegenwoordiging uit het hele opleidings- en beroepenveld. APV krijgt subsidie van VWS. Belangrijke pijlers binnen APV zijn:

  • Een goede aansluiting tussen Master en Gz-opleiding
  • Opleiden in samenwerkingsverbanden
  • Professionalisering van de psychologische vervolgopleidingen

Samen sterk voor meer Gz-opleidingsplaatsen
Verder maakt de Opleidingsraad zich samen met andere veldpartijen sterk voor meer opleidingsplaatsen voor de opleiding Gz-psycholoog. Hoewel gezamenlijke acties vooralsnog helaas niet hebben geleid tot bijstelling van het besluit van de minister blijven ons inzetten voor meer opleidingsplaatsen vanaf 2026. Lees hier meer over.

Netwerken met passie voor opleiden
Om innovatie en samenwerking tussen alle betrokkenen bij de opleiding aan te jagen organiseert de Opleidingsraad het congres ‘Passie voor opleiden’. Een inspirerend netwerkcongres waarin kennis, expertise en energie rondom opleiden bij elkaar worden gebracht.