Opleidingsraad

De Opleidingsraad (Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen, LOPB) stelt adviezen op voor het College, de beroepsverenigingen en anderen, op het gebied van opleidingsregelgeving, inhoudelijke vernieuwingen van opleidingen, structuur, beroepsprofielen en andere vragen op het gebied van beroepen en opleidingen met betrekking tot de psychologische BIG-beroepen. In sommige gevallen adviseert de Opleidingsraad uitsluitend desgevraagd, in andere situaties kan de Opleidingsraad ook uit eigen initiatief een visie ontwikkelen. Een jaarplan is hiervoor leidend.