Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Meer informatie over de registratieprocedure

Heeft u de opleiding tot klinisch psycholoog óf klinisch neuropsycholoog met goed gevolg afgerond? Dan kunt u zich laten inschrijven in het register van klinisch psychologen óf klinisch neuropsychologen. Een registratie is vijf jaar geldig.


Kosten
De kosten van registratie zijn € 356,95 inclusief 21% BTW (€ 295 exclusief BTW).


Aanvraagformulier
Download het aanvraagformulier.

Digitaal aanmelden is op dit moment nog niet mogelijk.

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:

CRT
p/a FGzPt, Bureau Registraties
Postbus 2713
3500 GS Utrecht