Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Opleidingsregister

Sinds 1 januari 2014 is het Opleidingsregister ondergebracht bij de FGzPt. In het Opleidingsregister staan alle personen die in opleiding zijn tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut. Elke nieuwe 'opleideling' moet zich zelf inschrijven in het Opleidingsregister.


Het Opleidingsregister wordt beheerd door de Commissie Registratie en Toezicht (CRT).


Meer informatie