Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Erkenning en toezicht Opleidingsinstellingen en hoofdopleiders

De CRT is belast met het toezicht op de opleidingsinstellingen en de hoofdopleiders.


Het reguliere toezicht bestaat op dit moment uit visitaties en jaarlijkse informatierondes. Als er concrete aanwijzingen zijn voor gebreken in de opleiding, kan de CRT zelf een onderzoek instellen.


De onderstaande opleidingsinstellingen zijn door de Minister van VWS aangewezen om de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut aan te verzorgen en/of door de CRT erkend om de opleiding tot klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog te verzorgen:

Voor meer informatie over de opleidingen verwijzen we naar de desbetreffende instellingen.


Erkende instellingen en hoofdopleiders

Op dit moment zijn alle opleidingsinstellingen en hoofdopleiders aangewezen of erkend om de opleidingen te verzorgen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog.