Contact

Heeft u vragen over uw inschrijving in het opleidingsregister, uw (her)registratie als specialist of over de accreditatie van bij- en nascholing? De FGzPt heeft spreekuur op maandag en donderdag van 09.30 tot 13.00 uur. U vindt hieronder de directe telefoonnummers.


Spreekuur Herregistraties en Registraties:

085 30 35 301 
registratie@fgzpt.nl

Spreekuur Opleidingsregister:
085 30 35 302
opleidingsregister@fgzpt.nl

Spreekuur Accreditatie:
De spreekuren van 11 t/m 18 april komen te vervallen. 
085 30 35 302
accreditatie@fgzpt.nl

Uw gegevens

Uw vraag