Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

De FGzPt

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

Opleidingsregister

Als u in opleiding bent tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog moet u zich inschrijven in het opleidingsregister.

Bekijk het stappenplan voor een volledige inschrijving.

Telefonisch spreekuur Opleidingsregister


Maandag en donderdag van

09:30 tot 13:00 uur

Telefoon: 085 3035302

opleidingsregister@fgzpt.nl


Meest gestelde vragen

> Opleidelingen

> PraktijkinstellingenMededeling

Geen

Registreren

Heeft u de opleiding tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog met goed gevolg afgerond? Dan kunt u zich laten inschrijven in het register van klinisch psychologen of klinisch neuropsychologen. De aanvraag indienen geschied via uw opleidingsregister (knop Andere registraties). Een registratie is vijf jaar geldig.

Telefonisch spreekuur Registraties


Dinsdag en donderdag van

09:30 tot 13:00 uur

Telefoon: 085 3035301

info@fgzpt.nl


Mededelingen

Geen


Herregistreren

Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan moet u zich elke vijf jaar herregistreren.

Als u het niet eens bent met het besluit van de CRT over uw herregistratie kunt u hiertegen bezwaar maken. Bekijk de bezwaarprocedure.

Telefonisch spreekuur Herregistraties


Dinsdag en donderdag van

09:30 tot 13:00 uur

Telefoon: 085 3035301

info@fgzpt.nl

Mededeling

Geen

Bij- en nascholing accrediteren voor herregistratie

Als aanbieder van onderwijs kunt u uw onderwijsaanbod laten accrediteren als bij- en nascholing die meetelt voor de herregistratie van klinisch (neuro)psychologen.

Heeft u als specialist een niet-geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteit gevolgd? Dan kunt u de activiteit na afronding door de FGzPt laten accrediteren.

Telefonisch spreekuur Accredidatiecommissie


Maandag en donderdag van

09:30 tot 13:00 uur

Telefoon 085 3035303

accreditatiecommissie@fgzpt.nl


Telefonisch spreekuur coördinator accreditatie


Dinsdag en donderdag van

09:30 tot 13:00 uur

Telefoon 085 3035301

info@fgzpt.nl

Mededeling

Wegens ziekte vervalt het spreekuur van de accreditatiecommissie op maandag 5 februari

Erkenning en toezicht

De CRT houdt toezicht op de opleidingen tot de basisberoepen en de specialismen en erkent dan wel adviseert over de erkenning van opleidingsinstellingen, hoofdopleiders en praktijkopleidingsinstellingen.

Registers raadplegen