De FGzPt

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

Inschrijven in het Opleidingsregister

Als u in opleiding bent tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog moet u zich inschrijven in het Opleidingsregister.

Regulier telefonisch spreekuur

Maandag en woensdag van

09:00 tot 13:00 uur

Telefoon: 085 3035302

opleidingsregister@fgzpt.nl

Mededeling

Geen

Registreren

Heeft u de opleiding tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog met goed gevolg afgerond? Dan kunt u zich laten inschrijven in het register van klinisch psychologen of klinisch neuropsychologen. Een registratie is vijf jaar geldig.

Regulier telefonisch spreekuur

Dinsdag en donderdag van

09:00 tot 13:00 uur

Telefoon: 085 3035301

info@fgzpt.nl

Mededelingen

Geen

Herregistreren

Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan moet u zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren.

Regulier telefonisch spreekuur

Dinsdag en donderdag van

09:00 tot 13:00 uur

Telefoon: 085 3035301

info@fgzpt.nl

Mededeling

Geen

Bij- en nascholing accrediteren voor herregistratie

Als aanbieder van onderwijs kunt u uw onderwijsaanbod laten accrediteren als bij- en nascholing die meetelt voor de herregistratie van specialisten.

Heeft u als specialist een niet-geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteit gevolgd? Dan kunt u de activiteit na afronding door de FGzPt laten accrediteren.

Regulier telefonisch spreekuur

Maandag en donderdag van

09:00 tot 13:00 uur

Telefoon 085 3035303

peter.smids@fgzpt.nl


Spreekuur coördinator accreditatie

Dinsdag van

09:00 tot 13:00 uur

Telefoon 085 3035304

info@fgzpt.nl

Mededeling

Geen

Erkenning en toezicht

De CRT houdt toezicht op de opleidingen tot de basisberoepen en de specialismen en erkent dan wel adviseert over de erkenning van opleidingsinstellingen, hoofdopleiders en praktijkopleidingsinstellingen.

Registers raadplegen