Contact

De accreditatiecommissie is bereikbaar via de afdeling accreditatie: accreditatiecommissie@fgzpt.nl
Telefonisch spreekuur accreditatiecommissie
De spreekuren van 10 t/m 20 juli komen te vervallen i.v.m. vakantie. 
Maandag en donderdag van
09:30 tot 13:00 uur
Telefoon: 085 30 35 303

Afbeelding/>