Regelgeving

De Commissie Accreditatie Herregistratie is bevoegd om in aanvulling op de bestaande regelgeving aanvullend beleid vast te stellen.

Beleidsregels Kaderregeling accreditatie herregistratie

Archief