Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Regelgeving

De Commissie Accreditatie Herregistratie is bevoegd om in aanvulling op de bestaande regelgeving aanvullend beleid vast te stellen.Kaderregeling accreditatie herregistratie

Beleidsregels Kaderregeling accreditatie herregistratie