Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

​Samenstelling

De leden van de Accreditatiecommissie zijn allen klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Ze hebben ruime kennis van de verschillende aandachtsgebieden binnen de specialismen en de opleidingsmogelijkheden daarin. De leden zijn benoemd door het bestuur van de FGzPt. Secretaris van de Accreditatiecommissie is mevrouw L. (Louise) Lipman.


Leden accreditatiecommissie

Afbeelding/>

drs. E.M.J. Graafsma

voorzitter

Afbeelding/>

drs. R. (Roel) Menke

lid

(NVO)

Afbeelding/>

dr. C.H.J.A.M. (Katrien) van de Vijfeijken

lid

(NVO)

Afbeelding/>

dr. C. Ruis

lid

Afbeelding/>

drs. J.A.E.M. (Anneke) van den Bosch

lid

(NIP)

Afbeelding/>

dr. A.M.H.L. Serlier-Van den Bergh

lid

Afbeelding/>

dr. B.J.(Barbara) Wijnberg-Williams

lid

Afbeelding/>

L. (Louise) Lipman

secretaris

accreditatiecommissie@fgzpt.nl

085-3035303

Afbeelding/>

drs. W.A.C. (Wouter) Bleijenberg

lid

(NIP)

Afbeelding/>

drs. K. (Klaas) de Vries

lid

Afbeelding/>

drs. A.M. (Marjanne) de Jong

lid