Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Jaarverslag 2019 goedgekeurd

24/6/2020

De Algemene ledenvergadering van de FGzPt heeft op 23 juni jl. het jaarverslag 2019 goedgekeurd.


De tekst van het jaarverslag kunt u hier lezen.