Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Minister stemt in met Besluiten specialisme klinische psychologie en specialisme klinische neuropsychologie

29/6/2020

De minister voor Medische Zorg stemde op 8 juni jl. in met de Besluiten specialisme klinische psychologie en specialisme klinische neuropsychologie van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van 19 oktober 2019. De besluiten vormen de afronding van een belangrijk traject waarbij het CSGP zich richtte op de harmonisatie en modernisering van de bepalingen van de regelgeving van het College.


De instemming van de minister met de besluiten is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 juni 2020. Het besluit trad op 25 juni jl. in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.
Klik hier voor de besluiten van het CSGP.


Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl