Nieuwe beleidsregel herregistratie CRT klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen

5/10/2020
Afbeelding nieuwsberichten

In haar vergadering van 2 oktober 2020 heeft de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) een nieuwe beleidsregel herregistratie vastgesteld. De nieuwe beleidsregel herregistratie gaat in op 1 januari 2021. Alle activiteiten die vanaf 1 januari 2021 plaatsvinden, dienen te voldoen aan de bepalingen die opgenomen zijn in deze nieuwe beleidsregel.


De belangrijkste wijzigingen in de beleidsregel zijn:

  • De vormgeving van de beleidsregel is aangepast. Het document is nu ingedeeld in verschillende hoofdstukken, te weten: algemene bepalingen, eisen herregistratie en herintreding, bewijsvoering, slotbepalingen en toelichting;
  • Vanaf 2021 is het verplicht om de herregistratieformulieren van de FGzPt te gebruiken als bewijsvoering voor de activiteiten in het kader van de herregistratie;
  • De toekenning van punten rondom kwaliteitsvisitaties is ge├╝niformeerd.
  • Een aantal bepalingen is verduidelijkt en aangepast om aan te sluiten op de nieuwe besluiten van het CSGP.

Klik hier voor de nieuwe Beleidsregel Herregistratie.