Optie om af te zien van verlenging registratieduur specialisten

26/10/2020
Afbeelding nieuwsberichten

Om specialisten in deze coronacrisis tegemoet te komen besloot het College om hun registratie in het specialistenregister met een half jaar te verlengen. Dat betekent dat specialisten een half jaar langer de tijd hebben om aan de eisen voor herregistratie te voldoen In het besluit is ook de optie opgenomen dat specialisten kunnen afzien van de verlenging


Specialisten die hun huidige registratietermijn willen handhaven kunnen dit tot 1 februari 2021 kenbaar maken aan de CRT via registratie@fgzpt.nl. Deze eenmalige keuze kan achteraf niet ongedaan worden gemaakt.