Voorgenomen wijzigingsbesluiten voor de vier psychologieberoepen door het CSGP vastgesteld

1/3/2021
Afbeelding nieuwsberichten

Op 16 februari jl. stelde het CSGP twee voorgenomen wijzigingsbesluiten vast voor de Besluiten opleidingseisen psychotherapeut en opleidingseisen gezondheidszorgpsychologen en de Besluiten  specialisme klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Tijdens de adviesronde van eerdere wijzigingsbesluiten kwamen verschillende aspecten naar voren die eveneens wijziging behoeven in de huidige besluiten. Daarnaast ontving het College van diverse partijen het verzoek om de regelgeving over specialistische psychotherapieverenigingen aan te passen voor de besluiten betreffende de psychotherapeut en de klinisch psycholoog. Een aparte werkgroep van het College boog zich over deze eisen. De voorstellen van de werkgroep zijn meegenomen in de ter advisering voorliggende wijzigingsbesluiten.

De voorgenomen besluiten worden voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen.

Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 26 april 2021. Voor eventuele vragen over (een van) de besluiten of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl

Klik hier voor het voorgenomen Wijzigingsbesluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut.

Klik hier voor het voorgenomen Wijzigingsbesluit specialisme klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog