Jaarlijkse facturatie in het POI-register

4/5/2021
Afbeelding nieuwsberichten

Vanaf het moment van livegang van het POI-register (register voor erkende praktijkopleidingsinstellingen) in 2018 betalen praktijkopleidingsinstellingen per vijf jaar een bijdrage van €125,- (excl. BTW) voor (de registratie van/aanvraag van) een erkenning. Helaas sluit deze manier niet altijd aan bij de praktijk. Om deze reden hebben wij besloten om over te gaan op jaarlijkse facturering van €25,- (excl. BTW).

Het voornemen is om deze nieuwe wijze van facturering te starten per juni 2021. Praktijkopleidingsinstellingen betalen dan alleen voor de jaren dat zij ingeschreven staan met een actieve erkenning in het POI-register. De jaarlijkse facturering gaat voor de reeds erkende praktijkopleidingsinstellingen pas in als de vijfjarige periode die reeds is betaald is verlopen. Als u bijvoorbeeld in 2018 heeft voldaan aan de vijfjaarlijkse betaling, dan ontvangt u pas weer een factuur in 2023. Deze laatste factuur zal dan voor een termijn van een jaar zijn.


Verzoek aan de praktijkopleidingsinstellingen

Voor sommige praktijkopleidingsinstellingen is het noodzakelijk dat de afdeling, kostenplaats of inkoopnummer vermeld staat op de factuur. Om de facturering voor u zo soepel mogelijk te laten verlopen, dienen de praktijkopleidingsinstellingen vóór 1 juni a.s. aan te geven of deze extra factuurgegevens voor de praktijkopleidingsinstelling noodzakelijk zijn om de facturen te kunnen afhandelen.

Indien de afdeling, kostenplaats of inkoopnummer noodzakelijk zijn voor de praktijkopleidingsinstelling, verzoeken wij de praktijkopleidingsinstelling om deze factuurgegevens zo spoedig mogelijk in te voeren in het POI-register, per opleiding waarvoor zij een erkenning heeft. Als deze gegevens naast de adresgegevens van de instelling niet nodig zijn voor de facturering, ontvangen wij graag hierover bericht via opleidingsregister@fgzpt.nl. U hoeft dan verder geen gegevens in te voeren in het POI-register.


Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Opleidingsregister. Het Opleidingsregister is bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op maandag en donderdag tussen 9.30 en 13.00 uur of per e-mail via opleidingsregister@fgzpt.nl