Herregistratieverplichting voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen

1/6/2021
Afbeelding nieuwsberichten

Naar aanleiding van berichtgeving van het CIBG/BIG-register lijkt er wat verwarring te ontstaan over de herregistratieverplichting. Het Bureau van de FGzPt ontvangt vragen over de herregistratie voor de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. 

Op donderdag 20 mei jl. heeft het CIBG een mailing verzonden met het bericht dat BIG-geregistreerde zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren in verband met de coronacrisis. Dit geldt echter alleen voor de artikel 3 beroepen van de Wet BIG, dus voor de registratie als gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Wanneer de herregistratieverplichting voor deze beroepen weer wordt hervat is nog niet bekend.

De herregistratie voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (artikel 14 van de Wet BIG) is per september 2020 weer hervat. Het College van Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft in haar Besluit maatregelen COVID-19 opgenomen dat specialisten die ingeschreven stonden in een specialistenregister van de CRT tot 1 september 2020 een verlenging van zes maanden kregen voor hun herregistratietermijn. Tussen maart en september werd de herregistratieverplichting opgeschort en werden er in die periode ook geen specialisten doorgehaald. 

Zolang u ingeschreven staat als klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog in het register van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT), hoeft u zich niet te herregistreren voor uw titel als gezondheidszorgpsycholoog bij het CIBG.