Consultatieronde voorgenomen advies programma APV van start

21/9/2021
Afbeelding nieuwsberichten

De Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen van de FGzPt stelt belanghebbende partijen in de gelegenheid via consultatie aanbevelingen te geven over de Hoofdnotitie Programma APV: “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam” van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). 

Het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV)
In de zomer van 2020 ging het programma APV van start. Het afgelopen jaar hebben meer dan negentig personen namens belangrijke stakeholders bijgedragen aan de totstandkoming van dit advies. De Taskforce Aansluiting Master-GZ (AMG) en de projectgroepen Visie & Infrastructuur (V&I) en Didactische Ontwikkeling & Instrumenten (DO&I) hebben samen met de elf bijbehorende werkgroepen alle input en argumenten gewogen. Deze weging heeft geleid tot drie adviesnotities die zijn samengevat in één hoofdnotitie: “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam”.

Consultatie 
De Opleidingsraad heeft deze notitie “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam” ter consultatie voorgelegd aan belanghebbende partijen als vertegenwoordiger van hun achterban. 

De adviezen van de eerste fase van het programma en de onderbouwing uit de drie adviesnotities van de projectgroepen AMG, V&I en DO&I zijn hierin verwerkt. 

Adviezen programma APV
Het advies dat ter consultatie ligt, kunt u hier downloaden:

>> Hoofdnotitie Programma APV: “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam”

Voor de achterliggende stukken, kunt u terecht op de website van Programma APV.

Adviestermijn
Reageren op het voorgenomen advies kan bij de secretaris van de Opleidingsraad via opleidingsraad@fgzpt.nl en is mogelijk van 21 september t/m 24 oktober 2021. De Opleidingsraad adviseert om eventuele individuele reacties via de beroepsverenigingen, brancheorganisaties of andere vertegenwoordigende koepels of belanghebbende partijen, in te dienen. 

Vervolg na consultatie
Na de consultatieronde worden de aanbevelingen gewogen en verwerkt, waarna het voorgenomen advies eind oktober door de Opleidingsraad vastgesteld wordt tot een definitief advies. Het definitieve advies wordt vervolgens aan het Ministerie van VWS overhandigd.