Herziening van de kaderregeling accreditatie herregistratie

5/5/2022
Afbeelding nieuwsberichten

In de bestuursvergadering van 11 april stelde het bestuur de herziene kaderregeling accreditatie herregistratie vast.

De kaderregeling is op een beperkt aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op voorwaarden die worden gesteld aan activiteiten die online worden aangeboden.

De herziene kaderregeling treedt per 1 mei 2022 in werking.

U vindt de herziene kaderregeling hier.