Splitsing Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen

1/9/2022
Afbeelding nieuwsberichten

Op verzoek van het ministerie van VWS werkt het bestuur van de FGzPt op dit moment aan een splitsing van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut betrekking hebbende op de basisberoepen en de specialismen. Er komt een aparte regeling voor de basisberoepen en voor de specialismen. 

Op grond van de Wet BIG is de FGzPt aangewezen als representatieve organisatie van beroepsbeoefenaren voor wat betreft de specialismen van de psychologische vervolgopleidingen. De taken van de FGzPt zijn opgenomen in de regeling en vinden hun wettelijke grondslag in de Wet BIG. Deze bepalingen vereisen de instemming van de Minister van VWS. Voorgaande geldt niet voor de bepalingen inzake de beroepen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. 

Om duidelijkheid te creƫren over het verschil in status is besloten tot opsplitsing van de RGP, waarbij de minister verzocht wordt om in te stemmen met de regeling waarin uitsluitend de taken zijn beschreven die de FGzPt uitvoert in het kader van de specialismen. De andere taken worden in een aparte regeling beschreven waarvoor geen instemming van de minister vereist is. Over een betere borging van die taken is de FGzPt momenteel met het ministerie in gesprek.