APV zet belangrijke vervolgstappen voor fase 2

12/9/2022
Afbeelding nieuwsberichten

Fase 2 van Programma APV kent drie pijlers: een goede aansluiting tussen master- en Gz-opleiding, opleiden in formele samenwerkingsverbanden en verdere professionalisering van de opleidingen. Met als doel: opleidingen die psychologen in een doorlopende leerlijn toerusten op en adaptief maken aan een steeds veranderende maatschappij. Momenteel wordt hard gewerkt aan de inrichting van de programmaorganisatie.

Zo komen er drie deelprojectgroepen die aan de slag gaan met de pijlers. De samenstelling van de deelprojectgroepen is in handen van de nog op te richten stuurgroep, die naar verwachting binnenkort wordt benoemd.

Voortbouwen
Eind 2024 gaan stuurgroep, projectgroepen en eventuele werkgroepen visies, standpunten en onderbouwde implementatieplannen opleveren. Deze bouwen voort op de adviezen van de eerste fase van APV die in oktober 2021 in de hoofdnotitie en de onderliggende rapporten van de eerste fase van APV zijn gepresenteerd en op het programmaplan. Kortom, de adviezen en oplossingsrichtingen worden nu verder uitgedacht, uitgewerkt, onderzocht, gestaafd en op onderdelen en waar mogelijk getest in de praktijk.

Visie op implementatie
Het implementatieplan omvat straks ook een visie op de voorwaarden en benodigde infrastructuur voor een (gefaseerde) implementatie. De stuurgroep legt via voortgangsverslagen aan de Opleidingsraad verantwoording af over de voortgang en (tussen-)resultaten. De Opleidingsraad is de formele opdrachtgever van Programma APV.

Lees ook: De drie pijlers van APV Fase 2