Toelichting College op aanwijzing supervisie-verenigingen in het kader van de opleiding

23/11/2022
Afbeelding nieuwsberichten

Op 1 juli 2022 zijn er twee wijzigingsbesluiten van het College in werking getreden over ‘supervisie-verenigingen in het kader van de opleiding’. Dat zijn verenigingen die supervisoren mogen leveren voor de opleidingen tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. Naar aanleiding van vragen licht het College de besluiten toe.

Specifieke supervisie-eisen voor specialistische opleidingen
Erkenning als supervisor door een vereniging alleen is onvoldoende om supervisie te mogen geven in de opleidingen psychotherapeut en klinisch psycholoog. In artikel B.7. respectievelijk B.8. van de desbetreffende besluiten voor de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn aanvullende eisen gesteld aan de individuele supervisoren. Het is aan de praktijkopleider om te toetsen of aan alle eisen voldaan is en de supervisie kan meetellen voor de opleiding.

Alle supervisoren moeten voldoen aan deze eisen:

  • Beschikken over aantoonbare expertise op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft;
  • Aantoonbare competenties bezitten op het gebied van begeleiding
  • Substantiële recente werkervaring hebben op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft.
  • Ten minste drie jaar geregistreerd zijn als psychotherapeut of als klinisch psycholoog en ten minste twee jaar fte werkervaring als zodanig hebben;
  • Erkend zijn als supervisor en als zodanig ingeschreven in een door externen te raadplegen register van supervisoren bij een psychotherapievereniging in het kader van supervisie vereisten, of in het Register Supervisoren van de NVP;
  • Niet werkzaam zijn binnen hetzelfde team als de opleideling.

Aanvullende eisen
Verder gelden er aanvullende eisen voor de supervisie van de diverse opleidingsonderdelen. Een supervisor op het gebied van behandeling bijvoorbeeld moet:

De supervisie-eisen voor de verschillende opleidingsonderdelen staan in de betreffende Besluiten.