Controle aanwezigheid webinars

20/12/2022
Afbeelding nieuwsberichten

Oncontroleerbare webinars
Door opleidingsinstellingen wordt er in toenemende mate online scholing aangeboden. Dit heeft te maken met onder andere nieuwe technieken, de ervaringen die zijn opgedaan tijdens COVID-19 en het tijdbesparende element dat het in zich heeft. Bij grote groepen deelnemers is de aanwezigheid van deelnemers online lastiger vast te stellen.

Op grond van de kaderregeling accreditatie herregistratie artikel 3.5 kan de accreditatiecommissie besluiten om specifieke voorwaarden te stellen aan de borging van deelname aan een activiteit die online wordt aangeboden, als schermcontrole door de omvang van het aantal deelnemers niet mogelijk is. 

De volgende wijzen van de borging van aanwezigheid worden door de accreditatiecommissie zondermeer geaccepteerd:

  • tot 12 deelnemers hebben de deelnemers de camera aan.

Bij meer dan 12 deelnemers controle door:

  • pop-up waarin wordt gevraagd of de deelnemer nog live kijkt
  • per 1,5 uur zijn er 2 of 3 poll vragen (deze zijn niet goed of fout te beantwoorden)
  • een reactietest ‘ik ben geen robot’.