College past wijzigingsbesluit van 1 februari 2022 aan; wat betekent dat voor uw opleidingstraject?

16/1/2023
Afbeelding nieuwsberichten

In de vergadering van 22 november 2022 besloot het College, met terugwerkende kracht, de wijzigingen in de regelgeving over de specifieke urenverdeling van de opleiding tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog uit te stellen tot 1 januari 2024. Aanleiding is dat de uitvoering van de regelgeving in een aantal gevallen tot problemen leidt. Voor opleidingstrajecten die zijn gestart vóór 1 juli 2022 heeft het uitstel van de wijzigingen van de regelgeving geen gevolgen. Bent u na juli 2022 gestart met uw opleiding tot specialist? Hieronder leest u de gevolgen voor uw opleidingstraject.

Het voorgenomen besluit tot uitstel moet nog de benodigde juridische stappen doorlopen, zoals de adviesronde en instemming van de minister. Intussen kunnen opleidingsinstellingen en praktijkopleidingsinstellingen hun beleid vormgeven met inachtneming van de voorgenomen wijzigingen. Concreet betekent dit het volgende:   

  • voor uw opleidingstraject is de praktijkopleidingsinstelling niet verplicht om de specifieke urenverdeling voor praktijkuren, uren werkbegeleiding, aantal supervisiesessies, uren leertherapie, de maximale beschikbare tijd en maximale declarabele tijd per jaar op te nemen in de leerarbeidsovereenkomst.
  • er mag geen terugbetalingsverplichting in de leerarbeidsovereenkomst staan;
  • de kosten voor het cursorisch onderwijs door de praktijkopleidingsinstelling worden betaald. Dit onderwijs moet gevolgd worden binnen de aanstelling;
  • de praktijkopleidingsinstelling stelt zich garant voor de supervisie, werkbegeleiding en beschikbaarheid van de praktijkopleider in zowel tijd als geld.

Alle overige regels blijven wel in stand voor de opleidingstrajecten die gestart zijn na 1 juli 2022. Dit zijn onder meer de volgende regels:

  • er mag geen terugbetalingsverplichting in de leerarbeidsovereenkomst staan; 
  • de kosten voor het cursorisch onderwijs door de praktijkopleidingsinstelling worden betaald. Dit onderwijs moet gevolgd worden binnen de aanstelling; 
  • de praktijkopleidingsinstelling stelt zich garant voor de supervisie, werkbegeleiding en beschikbaarheid van de praktijkopleider in zowel tijd als geld.

Heeft u vragen over het bovenstaande?
Dan kunt u contact opnemen via college@fgzpt.nl.