Nieuwe tarieven FGzPt: korting voor leden van beroepsverenigingen

26/1/2023
Afbeelding nieuwsberichten

Vanaf 1 februari aanstaande gelden voor specialisten nieuwe tarieven voor (her)registratie en inschrijving in het opleidingsregister. Opleidelingen en specialisten die lid zijn van de beroepsverenigingen NIP, NVP en NVO krijgen korting op de tarieven. De minister van VWS heeft onlangs met de tariefwijzigingen ingestemd.

Tarieven per 1 februari 2023 (excl. BTW)

OmschrijvingRegulier tariefKortingstariefPer Periode
Registratie specialisten€ 325,00€ 260,00Eenmalig
Herregistratie specialisten€ 462,00€ 370,00Vijfjaarlijks
Inschrijving opleidingsregister gezondheidszorgpsycholoog€ 138,00€ 110,00Eenmalig
Inschrijving opleidingsregister psychotherapeut en specialisten€ 193,00€ 154,00Eenmalig

Deze tarieven dekken de toegenomen kosten voor het bijhouden van de digitale dossiers en de beoordeling van verzoeken tot (her)registratie. De tarieven worden in rekening gebracht bij de specialist. Vaak vergoedt de werkgever deze kosten, meestal op basis van de cao. 

Tariefswijziging accreditatieverzoeken
De tarieven van accreditatieverzoeken worden eveneens verhoogd, dit vanwege toegenomen kosten. 

Omschrijving

Per accreditatieverzoek (excl. BTW)

Accreditatie voor één jaar

€ 174,90

Accreditatie voor drie jaar

€ 354,20      

Deze tarieven dekken de toegenomen kosten voor het bijhouden van de digitale aanvragen en de beoordeling van de verzoeken. 

Ongewijzigde tarieven 
Andere tarieven van de FGzPt wijzigen niet; het gaat daarbij om de tarieven voor de erkenning van opleidingsinstellingen en praktijkopleidingsinstellingen:

OmschrijvingRegulier tariefKortingstariefPer periode
Erkenning praktijkopleidingsinstelling€ 25,00n.v.t.Jaarlijks
Erkenning opleidingsinstelling€ 3.500,00n.v.t.Jaarlijks

In het tarief voor de erkenning van een opleidingsinstelling zijn inbegrepen: kosten van de vijfjaarlijkse visitatie voor de opleiding tot specialist en de erkenning van de hoofdopleiders. 

Indexering
Alle tarieven van de FGzPt kunnen vanaf 2024 jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS.

Veelgestelde vragen over de tariefwijzigingen: 
Waarom krijgen leden van de beroepsverenigingen NIP, NVO en NVP korting?

De beroepsverenigingen NIP (onlangs gefuseerd met de NVGzP), NVO en NVP zijn de drie lidverenigingen van de FGzPt. Deze lidverenigingen dragen jaarlijks bij aan de exploitatie van de FGzPt door middel van een contributie. Die contributie wordt bekostigd uit de lidmaatschapsgelden die de leden van de beroepsverenigingen elk jaar betalen. Ter compensatie krijgen specialisten die lid zijn van de beroepsverenigingen daarom vanaf nu een korting op de tarieven van de FGzPt voor de (her)registratie en de inschrijving in het opleidingsregister. 

Hoe wordt de korting verrekend?
Bij de aanvraag voor (her)registratie of inschrijving in het opleidingsregister kunt u aangeven dat u lid bent van een van de drie lidverenigingen van de FGzPt: de beroepsverenigingen NIP (onlangs gefuseerd met de NVGzP), NVO of NVP. Op de aanvraag vult u uw lidmaatschapsnummer van een van deze drie beroepsverenigingen in. De korting wordt dan automatisch door de FGzPt verrekend op de factuur voor de (her)registratie of inschrijving in het opleidingsregister.

Hoe zit het met de vergoeding van de kosten door de werkgever?
De kosten voor (her)registratie en inschrijving in het opleidingsregister worden veelal vergoed door werkgevers. Of dat ook voor u geldt kunt u nagaan in uw arbeidscontract of cao.