Voorgenomen wijzigingsbesluiten College gaan adviesronde in

15/2/2023
Afbeelding nieuwsberichten

Het College legt twee voorgenomen wijzigingsbesluiten voor ter advisering. Geïnteresseerden hebben tot 14 april a.s. gelegenheid om op de voorgenomen besluiten te reageren.

Inhoud wijzigingsbesluiten Tijdens de wijzigingsronde van 2022 kwamen verschillende aspecten naar voren die wijziging behoeven in de huidige besluiten. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de voorgenomen wijzigingsbesluiten.

In het voorgenomen wijzigingsbesluit voor de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de buitenlands gediplomeerde gezondheidszorgpsychologen-specialisten zijn eveneens een aantal wijzigingen meegenomen ten opzichte van het wijzigingsbesluit van 1 februari 2022. Dit naar aanleiding van diverse gesprekken met belanghebbenden over de specifieke urenverdeling binnen de opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Deze wijzigingen zijn vastgesteld op 22 november 2022 en zijn verder uitgelegd in dit nieuwsbericht.

Veldnormen voor basisberoepen Halverwege 2022 verzocht het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de regelgevingstaken van het CSGP voor wat betreft de besluiten voor de basisberoepen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut aan te houden. Aanleiding hiervoor was de onduidelijke status van deze besluiten. Inmiddels heeft het CSGP instemming ontvangen om verder te gaan, mits duidelijk wordt gemaakt dat de besluiten voor de basisberoepen veldnormen betreffen en geen wetgeving. Dit heeft geen invloed op de status van de besluiten voor de specialismen.

Adviesronde Alle twee de besluiten worden voor advies voorgelegd aan relevante partijen en partijen die een wijzigingsvoorstel deden in 2022.

Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 14 april 2023.

Voor vragen over (een van) de besluiten of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl 

Bekijk hier de voorgenomen wijzigingsbesluiten.