Vaste Kamercommissie vergadert 5 juli over dringende oproep van veldpartijen

3/7/2023
Afbeelding nieuwsberichten

Mede op initiatief van de Opleidingsraad hebben twaalf veldpartijen de handen ineen geslagen voor een brief aan de Tweede Kamer. In de brief roepen zij de Kamerleden op om politieke actie te ondernemen naar aanleiding van het besluit van de ministers Kuipers, Helder en Dijkgraaf om de helft minder opleidingsplaatsen voor de psychologische vervolgopleidingen toe te kennen dan het Capaciteitsorgaan heeft berekend en geadviseerd. Voorlopige uitkomst van de brief is dat het onderwerp nogmaals ter sprake komt in een schriftelijk overleg van de vaste Kamercommissie op 5 juli, als voorbereiding op het jaarlijkse Arbeidsmarktoverleg van de Tweede Kamer op 29 september.

Het Capaciteitsorgaan beraamde op verzoek van VWS om voor de gezondheidszorgpsychologen 1885 opleidingsplaatsen vrij te maken. De bewindspersonen kennen echter maar 965 plekken toe. Hoewel dat enige stijging in beschikte opleidingsplaatsen is ten opzichte van voorgaande jaren, maken de organisaties zich ernstig zorgen over de gevolgen van de lagere toewijzing ten opzichte van het advies. Voor de opleiding tot klinisch psycholoog zijn van de geraamde 249 plaatsen slechts 200 toegekend.

Zorgvuldig afgewogen advies In de brief schrijven de veldpartijen: “Het advies van het Capaciteitsorgaan is zorgvuldig afgewogen op basis van inschattingen van de behoefte in het zorgveld. In het advies wordt rekening gehouden met de gewenste ontwikkelingen binnen de sector zoals vastgelegd in de verschillende zorgakkoorden en vooruitgekeken naar duurzame oplossingen voor al bestaande en nog te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt. Dit zijn knelpunten zoals de toenemende druk op de ggz-sector (meer dan 80.000 mensen op de wachtlijst) én het tekort aan voldoende opgeleide professionals. Het volgen van de adviezen is daarmee van groot belang maken voor een gezonde sector. Dat de ministers met hun besluit ingaan tegen eerder afgegeven signalen over het volgen van het Capaciteitsorgaan, is voor ons dan ook een zeer onaangename verrassing.” In het actualiteitenprogramma Een Vandaag is op 20 juni aandacht besteed aan de brief.

Ingroeiscenario’s De Opleidingsraad heeft met alle partijen al eerder bij de vaste Kamercommissie van VWS aandacht gevraagd voor meer opleidingsplaatsen en aangeboden om mee te denken over ingroeiscenario’s voor gefaseerde verhoging van het aantal opleidingsplaatsen. Op dit aanbod is nog niet gereageerd.