Ook deelname aan visitatie kan meetellen als deskundigheidsbevordering

3/7/2023
Afbeelding nieuwsberichten

Specialisten die deelnemen aan de visitatie van opleidingsinstellingen voor de psychologische BIG-opleidingen kunnen deze tijdsinvestering laten meetellen als deskundigheidsbevordering voor de herregistratie als specialist. De CRT besloot daartoe na een verzoek van een lid van de visitatiecommissie.

In de beleidsregel stond al wel vermeld dat het visiteren van praktijkopleidingsinstellingen kan meetellen als deskundigheidsbevordering. Die beleidsregel wordt nu uitgebreid met het visiteren van de opleidingsinstellingen, omdat de CRT ook dit een deskundigheidsbevorderende activiteit acht.

Per wanneer gaat deze wijziging in? De wijziging in de beleidsregel gaat formeel pas in op 1 januari 2024. Bij uitzondering kunnen de leden van de visitatiecommissie van 2023 deelname aan de visitatie ook voor dit jaar al opvoeren, aangezien de periodieke visitatie van opleidingsinstellingen maar eens in de vijf jaar plaatsvindt.

Hoe opvoeren? Voor het opvoeren van deelname aan visitaties kunnen leden van visitatiecommissies dezelfde formulieren gebruiken als voor kwaliteitsvisitaties van het NIP/PAZ, LVMP, LVVP en de visitatie van praktijkopleidingsinstellingen:

 De CRT werkt nog aan een procedure voor het opvoeren van de genoten visitatie, dus voor de specialisten die de visitatie ondergingen. Daarover spoedig meer.