Wijzigingsbesluiten Gz en Pt aangenomen door ministerraad

3/7/2023
Afbeelding nieuwsberichten

De Wijzigingsbesluiten Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut zijn onlangs aangenomen door de ministerraad. Daarmee is er meer helderheid gekomen over de eisen die het ministerie van VWS stelt aan de opleidingen. Ook is de adviesfunctie van de FGzPt voor wat betreft de aanwijzing van opleidingsinstellingen nu wettelijk verankerd.

Voor de Wijzigingsbesluiten hield het ministerie van VWS dit voorjaar een internetconsultatie. Volgens de standaardprocedure liggen de besluiten nu nog ter beoordeling van de Raad van State. VWS streeft ernaar om ze na de zomer te publiceren. De verwachting is dat de Wijzigingsbesluiten op 1 januari 2024 in werking treden.

Lees ook het eerdere bericht over de internetconsultatie