College stelt twee wijzigingsbesluiten vast

3/7/2023
Afbeelding nieuwsberichten

In de vergadering van 6 juni 2023 heeft het College twee wijzigingsbesluiten vastgesteld. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzingen.

  • De urenspecificatie voor de opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog wordt niet doorgevoerd. Het College constateert dat doorvoering op dit moment tot teveel onduidelijkheid leidt in de uitvoering en zal de verduidelijking van het aantal uren meenemen in de wijziging van regelgeving voor het nieuwe beroep tot klinisch psycholoog-psychotherapeut.
  • Het aantal uren dat de opleidersgroep besteedt aan opleiden is opgenomen in besluiten.
  • De eisen aan supervisie in het kader van de herregistratie worden gelijk getrokken met de eisen aan supervisie in het kader van de opleiding.

Ingangsdatum Het wijzigingsbesluit voor de opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog vereist instemming van de minister van VWS. De beoogde ingangsdatum van beide besluiten is 1 september 2023.