Voornemen wijziging op bekend maken BIG-nummer

10/7/2023
Afbeelding nieuwsberichten

Sinds 1 januari 2021 is in de wet opgenomen dat zorgverleners verplicht zijn om de patiƫnten te informeren over hun BIG-nummer. Dit BIG-nummer moet vermeld zijn op hun eigen website (als deze er is) of via de website van de werkgever en in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die zij beroepsmatig verzenden. Ook moeten de zorgverleners hun BIG-nummer verstrekken wanneer iemand daar om vraagt. De Minister van VWS heeft laten weten dat hij voornemens is om de wet opnieuw te wijzigen. Als de wijziging doorgang vindt, zal de zorgverlener alleen verplicht zijn om het BIG-nummer op verzoek te verstrekken. Voor meer informatie verwijzen wij naar het bericht op de site van het BIG-register