De belangrijkste wijzigingen voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut

25/8/2023
Afbeelding nieuwsberichten

Het College Specialisten Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft op 6 juni nieuwe wijzigingen vastgesteld voor de kwaliteitsnormen van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Hieronder een overzicht van wat de belangrijkste wijzigingen precies inhouden. 

Opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

 • De praktijkopleidingsinstelling draagt er zorg voor dat de leden van het opleidingsteam voldoende uren per week krijgen om diens taken te beoefenen. Dit betekent voor:
  • de supervisior behandeling een uur per supervisiesessie;
  • de supervisor diagnostiek 1,5 uur per supervisiesessie;
  • de werkbegeleider krijgt een uur per fte. 

Opleiding tot psychotherapeut

 • De praktijkopleidingsinstelling draagt er zorg voor dat de leden van het opleidingsteam voldoende uren per week krijgen om diens taken te beoefenen. Dit betekent voor:
  • de supervisior behandeling een uur per supervisiesessie (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd);
  • de werkbegeleider krijgt een uur per werkbegeleidingssessie van een uur. 
 • De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) wordt toegevoegd aan de lijst met erkende psychotherapieverenigingen in het kader van supervisievereisten. Dit betekent dat voor opleidingstrajecten vanaf 1 september 2023 de supervisor, naast het voldoen aan de andere kwalificatie-eisen, ook geregistreerd kan zijn als supervisor van de NVVS. 

De wijzigingen treden in werking voor de opleidelingen die op of na 1 september 2023 de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut start. De praktijkopleidingsinstellingen die op 1 september 2023 over een erkenning door de CRT als praktijkopleidingsinstelling beschikt, behoudt deze voor de resterende duur van de erkenning. Voor de erkenning van de CRT wordt dus pas op deze nieuwe bepalingen getoetst bij de eerstvolgende (periodieke) visitatie.